Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Wielkopolski : Aktualności
nagłówek

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT

W pliku szczegóły dotyczące rejestracji uczestników zebrania oraz podstawowe informacje o organizacji zebrania. Informacja o rejestracji na WZS OW PTT 2020

Uchwała Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT nr 37/2020 z dnia 25.05.2020r.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT w dniu 24.06.2020r.
Walne zebranie zostanie zorganizowane w trybie zdalnym (online) z powodu ograniczeń w możliwości gromadzenia się w warunkach COVID-19.
Pierwszy termin godz. 1700
Drugi termin godz. 1715

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Okręgu PTT.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową.
 6. Zatwierdzenie porządku Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu Okręgu.
 8. Sprawozdanie okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
 9. Sprawozdanie okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego.
 12. Zakończenie Zebrania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego PTT.
Materiały sprawozdawcze dostępne w zakładce Uchwały i dokumenty OW PTT


Z okazji
Międzynarodowego
Dnia Tańca
 
wszystkim tancerzom
oraz osobom
związanym z tańcem
życzymy
dużo zdrowia
i powrotu do normalności.

Zarząd Okręgu
Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa
Tanecznego


Archiwum

Okręg Wielkopolski     Polskie Towarzystwo Taneczne