Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Wielkopolski : Archiwum aktualności 2020
nagłówek

Archiwum aktualności 2020

Przeniesiono do archiwum 2020.09.13

Szanowni Tancerze,

Bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie otwartym szkoleniem z Natalią Piecewicz i Andrzejem Suchockim.

Zapraszamy w najbliższą sobotę (12.09.br) zgodnie ze zgłoszeniami:
grupę 1 - 1030-1245
grupę 2 - 1315-1530

Zajęcia odbędą się w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Luboniu, plac E. Bojanowskiego 8

W celu zachowania Naszego bezpieczeństwa: Uprzejmie prosimy o przybycie nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.
W miejscach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety) prosimy o bezwzględne zakrywanie nosa oraz ust. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk.
W przypadku złego samopoczucia, przeziębienia, kataru, uprzejmie prosimy o rezygnację ze szkolenia i przekazanie takiej informacji Zarządowi.
 
WAŻNE! W przypadku butów damskich niezbędne jest posiadanie nowych, niezniszczonych nakładek na fleczki.
Serdecznie zapraszamy na szkolenie trenerów wszystkich Klubów i Szkół Tańca z naszego Okręgu!

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Drodzy Tancerze,

26-27 września 2020 roku w Okręgu Wielkopolskim odbędą się dwa turnieje. 26.09. Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTTOgólnopolski Turniej Premium oraz 27.09. Grand Prix Seniorów PTT.

Zachęcamy Was bardzo gorąco do udziału w tych imprezach. Wszystkie pary, które wezmą udział w Mistrzostwach Okręgu otrzymają zaproszenie do Kadry Okręgu Wielkopolskiego w sezonie tanecznym 2020-2021. Wiąże się to między innymi z udziałem w czterech bezpłatnych szkoleniach tanecznych zorganizowanych przez ZOW PTT. Natomiast ZG PTT pracuje nad propozycjami dodatkowych punktów za udział w turniejach Premium.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mieli możliwości intensywnego trenowania. Potraktujmy jednak te imprezy jako powrót na taneczny parkiet, okazję do spotkania oraz motywację do treningów. Tym bardziej, że nie wiemy czy nadarzy się kolejna taka okazja.

Życzymy owocnych przygotowań i do zobaczenia na tanecznych parkietach


Przeniesiono do archiwum 2020.09.07

Szkolenie dla wszystkich par Okręgu Wielkopolskiego PTT

z zakresu tańców latynoamerykańskich
z Natalią PiecewiczAndrzejem Suchockim
w dniu 12 września 2020r. (sobota).

Planowane zajęcia:
1030÷1245 grupa 1 (pary klas H, G, F, E, D)
1315÷1530 grupa 2 (parz klas C, B, A, S)

Szkolenie jest bezpłatne, ale Klub ⁄ Szkoła Tańca musi przesłać zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2020 (piątek) według załączonego wzoru na adres: lukasz.garwacki@pttpoznan.pl

W godzinach popołudniowych jest możliwość wzięcia lekcji prywatnych z Natalią Piecewicz lub Andrzejem Suchockim. Z uwagi na ograniczoną liczbę lekcji decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt lekcji wraz z opłatą za salę wynosi: 170zł.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: maria.sielicka@pttpoznan.pl

Szkolenie odbędzie się na hali sportowej w Poznaniu lub na terenie aglomeracji poznańskiej. Miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie.

Z pozdrowieniami,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

PS. Informacja wraz z wzorem zgłoszenia została przesłana w dniu 24.08.2020 do klubów ⁄ szkół tańca zrzeszonych w Okręgu Wielkopolskim PTT


Przeniesiono do archiwum 2020.07.27

Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT

W pliku szczegóły dotyczące rejestracji uczestników zebrania oraz podstawowe informacje o organizacji zebrania. Informacja o rejestracji na WZS OW PTT 2020

Uchwała Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT nr 37/2020 z dnia 25.05.2020r.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT w dniu 24.06.2020r.
Walne zebranie zostanie zorganizowane w trybie zdalnym (online) z powodu ograniczeń w możliwości gromadzenia się w warunkach COVID-19.
Pierwszy termin godz. 1700
Drugi termin godz. 1715

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Okręgu PTT.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskową.
 6. Zatwierdzenie porządku Zebrania.
 7. Sprawozdanie Zarządu Okręgu.
 8. Sprawozdanie okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
 9. Sprawozdanie okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego.
 12. Zakończenie Zebrania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego PTT.
Materiały sprawozdawcze dostępne w zakładce Uchwały i dokumenty OW PTT


Z okazji
Międzynarodowego
Dnia Tańca
 
wszystkim tancerzom
oraz osobom
związanym z tańcem
życzymy
dużo zdrowia
i powrotu do normalności.

Zarząd Okręgu
Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa
Tanecznego


Przeniesiono do archiwum 2020.06.10

Komunikat

Szanowni Państwo!
 
Być może dotarła do Państwa informacja zawarta w poniższym rozporządzeniu, jeśli jednak nie to proszę się z nim zapoznać, być może części z Państwa przyda się ta wiedza i pozwoli przetrwać ten trudny czas.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000583/O/D20200583.pdf

Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT


“Nie mam więc "traumy odosobnienia" i nie cierpię z tego powodu, że nie spotykamy się z ludźmi. Nie żałuję, że zamknęli kina, jest mi obojętne, że nieczynne są galerie handlowe … Martwię się tylko, kiedy pomyślę o tych wszystkich, którzy stracili pracę”

Olga Tokarczuk

Szanowni Tancerze, Trenerzy, Rodzice,
 
przynajmniej na jakiś czas pozostały nam wspomnienia wspólnych treningów, turniejów, tej żmudnej, ale pasjonującej pracy. Dzisiaj inne myśli zaprzątają naszą codzienność, a przyszłość wydaje się niepewna. Zachęcamy jednak szczególnie tancerzy do kontynuowania samodzielnej pracy w doskonaleniu umiejętności tanecznych korzystając z dotychczas zgromadzonej wiedzy. Jednakże najbardziej namawiamy, aby pamiętać o sobie nawzajem oraz do wspierania tych, z którymi los obszedł się okrutnie, pozbawiając pracy: tancerzy, trenerów, rodziców. Jeśli macie Państwo wiadomości, o kimś kto jest naprawdę w krytycznej sytuacji, to prosimy wykażcie inicjatywę i spróbujcie zachęcić "brać taneczną" do pomocy. Pamiętajmy, że czasami zainteresowanie, dobre słowo jest cenniejsze od diamentów.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Komunikat

Szanownie Państwo,
 
w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce i na świecie Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT informuje, że planowane na terenie Okręgu imprezy taneczne w miesiącu kwietniu nie odbędą się. Dotyczy to również Mistrzostw Okręgu Wielkopolskiego, które planowane były w terminie 26.04.2020 r. oraz szkolenia dla Kadry Okręgu z tańców standardowych. O nowych terminach tych imprez powiadomimy w terminie późniejszym.
 
Życzymy Wszystkim zdrowia i zachęcamy tancerzy do utrzymywania kondycji trenując w zaciszu domowym.

Z tanecznym pozdrowieniem
Zarząd OW PTT


Komunikat

Szanownie Państwo!
 
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego uprzejmie przypomina o konieczności opłacenia składek członkowskich do końca marca 2020r. (Zgodnie z obowiązującym statutem PTT i uchwałą ZG PTT nr 143/2017 z 1.09.2017r.) Obowiązek powyższy dotyczy jednakowo członków zwyczajnych jaki i wspierających. W przypadku niedopełnienia ww. ZOW PTT będzie zmuszony podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Za statutem PTT:

Artykuł 7. [USTANIE CZŁONKOSTWA]
1. Członkostwo ustaje w przypadku:

2) wykluczenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu PTT, z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia wymagalności;

Z tanecznym pozdrowieniem
Zarząd OW PTT


Przeniesiono do archiwum 2020.04.29


Przeniesiono do archiwum 2020.03.21

bukiet_roz (278 kB)

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet życzymy wszelkiej pomyślności
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


X Festiwal Tańca Towarzyskiego 'Biała Dama' 2020

Przeniesiono do archiwum 2020.03.03

III OTTT 'W sercu Wielkopolski'

Przeniesiono do archiwum 2020.02.13

Winter Camp Poznań - Dance Imperium

Przeniesiono do archiwum 2020.02.13

Szanowni Państwo!

W dniu 9 luty 2020 (niedziela) odbędzie się dla szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich z Natalią Piecewicz i Andrzejem Suchockim dla par z Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT.
Zapraszamy tancerzy do 15 roku życia na zajęcia w godzinach 1315-1445, a tancerzy powyżej 15 roku życia w godzinach 1500-1630.
Miejsce szkolenia: Dworek Staropolski, ul. Bolesława Krzywoustego 110, 61-144 Poznań

Jeśli pary młodsze chciałyby przysłuchiwać się zajęciom dla par starszych i odwrotnie, to jest taka możliwość. Prosimy jednak o punktualne przybycie, by nie spowodować zamieszania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich trenerów z Okręgu Wielkopolskiego.

Zarząd OW PTT


Przeniesiono do archiwum 2020.02.02

Szanowni Państwo!

W dniu 9 luty 2020 (niedziela) w godzinach popołudniowych odbędzie się szkolenie dla kadry Okręgu Wielkopolskiego z p. Natalią Piecewicz i p. Andrzejem Suchockim z zakresu tańców latynoamerykańskich. Miejsce szkolenia: Dworek Staropolski. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 1.02.2020 na adres: maria.sielicka@gmail.com (może zostać wysłane 1 zbiorcze potwierdzenie od trenera klubu).

W dniach 8-9.02.2020 jest możliwość wzięcia lekcji prywatnych z p. Natalią i p. Andrzejem. Koszt lekcji: 180zł/45min - w tym jest już wliczony koszt sali i koszty organizacyjne. Zgłoszenia na adres: maria.sielicka@gmail.com

Pozdrawiamy!


Okręg Wielkopolski     Polskie Towarzystwo Taneczne