Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Archiwum aktualności 2021

Przeniesiono do archiwum 2022.01.06Zmiana regulaminu - szczegóły »
V Edycja Konkursu o „Nagrodę im. Stanisława Jawora”

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT ogłasza V edycję konkursu o „Nagrodę im. Stanisława Jawora”. Nagroda przeznaczona jest dla tancerzy reprezentujących Okręg Wielkopolski PTT za szczególne osiągnięcia. W tegorocznej edycji 2021 wysokość nagrody dla pary wybranej przez Kapitułę Konkursu wynosi 2000 zł. zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody, który dostępny jest na stronie Okręgu Wielkopolskiego. Ponadto informacja o konkursie wraz z regulaminem zostanie przesłana do Klubów zrzeszonych w Okręgu Wielkopolskim.

Serdecznie zapraszamy tancerzy do udziału w Konkursie.
Więcej szczegółów w zakładce Nagroda im. St. Jawora

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „w Sercu Wielkopolski”

IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „W sercu Wielkopolski” IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „W sercu Wielkopolski”

Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „w Sercu Wielkopolski” była Szkoła Tańca Poezja we współpracy z samorządami miasta Kościana i Gminy Kościan.

Turniej ze względu na obecni panującą sytuację odbył się bez publiczności, jednak organizatorzy zadbali o internetową transmisję, którą przez cały dzień można było śledzić w serwisie Youtube.


Przeniesiono do archiwum 2021.12.20

IV OTTT 'W sercu Wielkopolski'

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
 
w imieniu organizatorów
 
X Festiwalu Tańca „Biała Dama” 2021
Finałowe Grand Prix Seniorów

 
serdeczne zaprasza do udziału.
 
szczegółowe informacje i rejestracja:
18.12.2021 »
19.12.2021 »


Przeniesiono do archiwum 2021.12.01

Szkolenie dla par z Okręgu Wielkopolskiego.
!!! Uwaga zmiana grafiku !!!

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla wszystkich tancerzy z Okręgu Wielkopolskiego PTT z zakresu tańców standardowych oraz latynoamerykańskich, które poprowadzą Marek Kosaty i Paulina Glazik oraz Igor Wilczyński i Anna Kaplii.

Na szkoleniu będzie obowiązywał podział na grupy w zależności od reprezentowanej klasy tanecznej – Grupa 1 - tancerze klas H-D oraz Grupa 2 – tancerze klas C-S, pary kategorii Senior za porozumieniem z trenerem mogą przystąpić do innej grupy.

Termin i miejsce szkolenia:
28 listopada 2021 (niedziela)
Kościański Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 11, Kościan

Grupa 1 (tancerze klas H-D)
9:30-11:45 zajęcia grupowe – tańce latynoamerykańskie
12:20-14:35 zajęcia grupowe – tańce standardowe
Grupa 2 (tancerze klas C-S)
15:00-17:15 zajęcia grupowe – tańce latynoamerykańskie
17:45-20:00 zajęcia grupowe – tańce standardowe

Rejestracja uczestników - Trener klubowy

Zgłoszenia par na szkolenie prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: Łukasza Garwackiego w nieprzekraczalnym terminie 21.11.2021. W zgłoszeniu proszę podać imiona i nazwiska tancerzy oraz grupę (1 lub 2).

Informacje dodatkowe
Istnieje możliwość zarezerwowana indywidualnych lekcji z Igorem/Anną w cenie 180zł za 45 min + 10zł opłata za salę 45min/para.
Istnieje możliwość zarezerwowana indywidualnych lekcji z Markiem/Pauliną w cenie 180zł za 45 min + 10zł opłata za salę 45min/para.
Pary, które będą chciały skorzystać z lekcji indywidualnej mają możliwość rezerwacji tylko przez trenera klubowego. Zapisy na lekcje prywatne do dnia 21.11.2021 godz 24:00 (decyduje kolejność zgłoszeń) wyłącznie drogą e-mailową na adres: Łukasza Garwackiego.

Z pozdrowieniami
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego


Przeniesiono do archiwum 2021.11.08

światełko

Ku pamięci Tych,
którzy od nas odeszli.


Przeniesiono do archiwum 2021.10.26

Szkolenie Kadry Okręgu Wielkopolskiego w tańcach latynoamerykańskich.

Szkolenie Kadry Okręgu Wielkopolskiego w tańcach latynoamerykańskich 2021

 
Szanowni Tancerze i Trenerzy

Zapraszamy na szkolenie dla Kadry Okręgu Wielkopolskiego z zakresu tańców latynoamerykańskich z Natalią Piecewicz i Andrzejem Suchockim w dniu 10 października (niedziela).
Zajęcia odbędą się w jednej grupie i będą trwać 2 x 1,5h.
Zajęcia grupowe: 1230‑1400 oraz 1415‑1545

Istnieje możliwość umówienia się na dodatkowe lekcje prywatne.
Zgłoszenia do 1 października 2021 (piątek) na adres: p. Marii Sielickiej-Różyńskiej

Miejsce szkolenia:
Kościański Ośrodek Kultury
Ul. Mickiewicza 11

Kościan

Informacja została przekazana do klubów, które delegują tancerzy na szkolenie.

Z pozdrowieniami,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa Tanecznego


Przeniesiono do archiwum 2021.09.21

XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2021” Grand Prix Polski PTT

Nowi Członkowie Honorowi PTT z Okręgu Wielkopolskiego

Od 26.06.2021 roku wśród członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego zrzeszonych w Okręgu Wielkopolskim mamy dwoje nowych Członków Honorowych.

W uznaniu wieloletniej działalności na rzecz rozwoju Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz za popularyzację tańca towarzyskiego Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTT godnością tą uhonorował Panią Barbarę Jawor i Pana Waldemara Ziomka.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT
składa serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.


Nowe władze Okręgu Wielkopolskiego PTT

W dniu 17.06.2021r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Na koniec kadencji władze Okręgu: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński, złożyły sprawozdania ze swej działalności za okres ostatniego roku oraz całej kadencji. Szczegółowe sprawozdania są dostępne w zakładce „Uchwały i dokumenty OW PTT”.

Zgodnie ze statutem przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom dotychczasowych władz, oraz przeprowadzono wybór nowych władz i delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Polskiego Towarzystwa Tanecznego, przyjęto także preliminarz budżetowy na rok 2021.

Skład nowych władz:

Zarząd:Okręgowa Komisja Rewizyjna:Okręgowy Sąd Koleżeński:
prezes:
Joanna Ziomek
przewodniczący:
Andrzej Roszak
przewodnicząca:
Karolina Skrobańska
wiceprezes:
Zbigniew Witkowiak
wiceprzewodniczący:
Łukasz Tonder
wiceprzewodniczący:
Adam Kashyna
wiceprezes:
Roman Wojdowski
sekretarz:
Patryk Nowak
sekretarz:
Miłosz Winkler
sekretarz:
Anna Jaszczak
skarbnik:
Barbara Jawor
członkowie zarządu:
Łukasz Garwacki
Kinga Grzybowska-Daniel
Maria Sielicka-Różyńska
Rafał Skrzypek
członkowie OKR:
Magdalena Bajon
Mateusz Raszyński
członkowie OSK:
Daria Sydlewicz
Edyta Wojdowska

Przedyskutowano w części wolne głosy i wnioski wybrane aspekty przyszłych działań nowych władz, między innymi poprawę marketingu działań Okręgu Wielkopolskiego PTT oraz pozyskanie dla okręgu możliwości organizacji turniejów rangi GPP, MP.


V Edycja Konkursu o „Nagrodę im. Stanisława Jawora”

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT ogłasza V edycję konkursu o „Nagrodę im. Stanisława Jawora”. Nagroda przeznaczona jest dla tancerzy reprezentujących Okręg Wielkopolski PTT za szczególne osiągnięcia. W tegorocznej edycji 2021 wysokość nagrody dla pary wybranej przez Kapitułę Konkursu wynosi 2000 zł. zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody, który dostępny jest na stronie Okręgu Wielkopolskiego. Ponadto informacja o konkursie wraz z regulaminem zostanie przesłana do Klubów zrzeszonych w Okręgu Wielkopolskim.

Serdecznie zapraszamy tancerzy do udziału w Konkursie.
Więcej szczegółów w zakładce Nagroda im. St. Jawora

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2021.08.23

Pomoc psychologiczna

W ramach akcji wspieraMY organizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca są dostępne bezpłatne konsultacje psychologiczne i wsparcie dla osób pełnoletnich, zawodowo związanym ze światem tańca: tancerzom, choreografom, pedagogom tanecznym, studentom kierunku Taniec, uczniom ostatnich klas szkół baletowych, choreoterapeutom …

Nie ma znaczenia gdzie znajduje się artysta, ponieważ spotkania mają formę online - odbywają się poprzez Skype.
Porad udziela Pani Małgorzata Ziółkowska w środy od 12:00 do 15:00 oraz w czwartki od 15:00 do 17:00.
Jedna konsultacja trwa 40 minut z możliwością zapisu na kolejne.
Informacje i zapisy na stronie: https://imit.org.pl/wspieramy


Przeniesiono do archiwum 2021.07.03

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego PTT

Uchwała Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT nr 48/20221 z dnia 27.05.2021r.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego PTT w dniu 17 czerwca 2021 roku.
Miejsce: Dworek Staropolski, ul. Bolesława Krzywoustego 110, Poznań.
Pierwszy termin: godz.: 17:00.
Drugi termin: godz. 17:30.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Prezydium Zebrania
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
 8. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania
 9. Sprawozdanie Zarządu Okręgu
 10. Sprawozdanie finansowe Okręgu
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami
 14. Przyjęcie sprawozdań przez głosowania
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
 16. Podjęcie uchwały o liczbie członków władz Okręgu
 17. Wybór Prezesa Zarządu Okręgu
 18. Wybór członków Zarządu Okręgu
 19. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Okręgu
 20. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu
 21. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT
 22. Ukonstytuowanie się władz Okręgu Wielkopolskiego
 23. Wolne wnioski
 24. Przyjęcie uchwał i wniosków
 25. Zakończenie Walnego Zebrania

Materiały sprawozdawcze będą dostępne na stronie Uchwały i dokumenty OW PTT najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego PTT.


Przeniesiono do archiwum 2021.06.10

Grand Prix Seniorów PTT OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI DZIECI I JUNIORÓW "WIELKOPOLAN CUP 2021"

Przeniesiono do archiwum 2021.05.27

Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT 2021

Przeniesiono do archiwum 2021.05.10

Odwołane Szkolenie Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT

Z przykrością informuję, że planowane na najbliższą niedzielę (18.04.2021) szkolenie dla Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT z tańców standardowych zostaje odwołane.

Zarząd dopełni szczególnych starań by szkolenie odbyło się w najbliższym możliwym terminie i dogodnych warunkach.


Przeniesiono do archiwum 2021.04.12


XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2021” Grand Prix Polski PTT

Przeniesiono do archiwum 2021.04.06

Pełnych ...

Komunikat

Szanownie Państwo!
 
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego uprzejmie przypomina o konieczności opłacenia składek członkowskich do końca marca 2021r. (Zgodnie z obowiązującym statutem PTT i uchwałą ZG PTT nr 143/2017 z 1.09.2017r.) Obowiązek powyższy dotyczy jednakowo członków zwyczajnych jaki i wspierających. W przypadku niedopełnienia ww. ZOW PTT będzie zmuszony podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Za statutem PTT:

Artykuł 7. [USTANIE CZŁONKOSTWA]
1. Członkostwo ustaje w przypadku:

2) wykluczenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu PTT, z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia wymagalności;

Z tanecznym pozdrowieniem
Zarząd OW PTT


Przeniesiono do archiwum 2021.03.21

Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Juniorów i Turniej Towarzyszący Seniorów Wielkopolan CUP
bukiet_roz (278 kB)

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet życzymy wszelkiej pomyślności
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2021.03.08

IV OTTT 'W sercu Wielkopolski'

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
 
w imieniu organizatorów
 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
Premium, Open
"W Sercu Wielkopolski"

 
serdeczne zaprasza do udziału.
 
szczegółowe informacje i rejestracja »


Przeniesiono do archiwum 2021.02.21

Szanowni Państwo,

Chciałbym bardzo przeprosić pary reprezentujące klub „Finezja” Poznań, które nie wzięły udziału w szkoleniu organizowanym w dniu 7.02.2021 w Wolsztynie dla Kadry Okręgu Wielkopolskiego z tańców standardowych.
Z powodu mojego niedopatrzenia informacja o szkoleniu nie została wysłana do Pani Aleksandry Jelińskiej lecz do Pana Krzysztofa Janczewskiego.

Paradoksalnie jestem orędownikiem poszerzenia komunikacji i jak największej dostępności do informacji o działaniach zarządu.

Z powodu tego niewybaczalnego błędu złożyłem na ręce Pani Prezes rezygnację z piastowanej funkcji sekretarza Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT.

Raz jeszcze składam wyrazy ubolewania z powodu zaistniałej sytuacji.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Witkowiak


Przeniesiono do archiwum 2021.02.14

Szkolenie Kadry Okręgu Wielkopolskiego w tańcach latynoamerykańskich.

Szkolenie Kadry Okręgu Wielkopolskiego w tańcach latynoamerykańskich 2021

 
Szkolenie bezpłatne

Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2021 (sobota) według załączonego wzoru na adres: Łukasza Garwackiego

Istnieje możliwość umówienia się na dodatkowe lekcje prywatne z Natalią Piecewicz lub Andrzejem Suchockim. Zgłoszenia również w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2021 (sobota) prosimy kierować na adres: Łukasza Garwackiego

Informacja została przekazana do klubów, które delegują tancerzy na szkolenie.
 

Z pozdrowieniami,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
Polskiego Towarzystwa Tanecznego