Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Wielkopolski : Archiwum aktualności 2022

Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Archiwum aktualności 2022

Przeniesiono do archiwum 2022.06.19

Turniej Tańca Towarzyskiego „Wielkopolan Cup 2022”

opublikowano: 2022.05.29

W imieniu organizatora: Szkoły Tańca Bellcanto oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeźmierowie
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na: Turniej Tańca Towarzyskiego „Wielkopolan Cup 2022”.
 
Termin i miejsce:
18 czerwca 2022 (sobota),
Hala Sportowa OSiR ul. Kościelna 48
Przeźmierowo k⁄Poznania.
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
https://baza.taniec.pl/turniej.php?nr=5271

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.06.12

I Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wronek

opublikowano: 2022.05.29

W imieniu organizatora: Szkoły Tańca Lorenzo
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na: I Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wronek.
 
Termin i miejsce:
11 czerwca 2022 (sobota),
Hala Sportowa
ul. Polna 5, Wronki.
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
https://baza.taniec.pl/turniej.php?nr=5192

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.06.05

Komunikat: Relacja telewizyjna z XLII Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2022”
i Mistrzostw Okręgu Wielkopolskiego PTT w Telewizji WTK

opublikowano: 2022.05.25

Relację będzie można obejrzeć na kanale telewizji WTK w następujących terminach:
28.05.2022 godz. 1710;
29.05.2022 godz. 1200;
30.05.2022 godz. 1620;
31.05.2022 godz. 1245.

Zachęcamy do obejrzenia,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Komunikat: Powołanie do kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT

opublikowano: 2022.05.16

Zgodnie z regulaminem Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT powołanie do kadry otrzymują wszystkie pary biorące udział w Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego PTT 2022.
 
W celu dopełnienia formalności Zarząd Okręgu Wielkopolskiego zwraca się z prośbą o potwierdzenie akcesu poszczególnych par poprzez przesłanie czytelnego skanu lub czytelnej fotografii wypełnionej i podpisanej przez trenera deklaracji dostępnej w zakładce Kadra OW PTT.
 
Dokument prosimy przesłać na adres e-mail Pani Marii Sielickiej‑Różyńskiej w terminie do 29.05.2022. Deklaracje wysyłane inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą przyjmowane.

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT

opublikowano: 2022.05.23

Pani Mairia Sielicka‑Różyńska uprzejmie prosi by deklaracje do kadry zostały zbiorowo przesłane przez trenera klubu lub osobę przez terenera upoważnioną.


Przeniesiono do archiwum 2022.06.03

Dzień Dziecka :D

opublikowano: 2022.06.01

Wszystkim tańczącym dzieciom w dniu ich święta
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT składa życzenia
samych pierwszych miejsc i wymarzonych sukcesów tanecznych :)


Przeniesiono do archiwum 2022.05.23

Mistrzostwa Klas C, B, A, Puchar Klas F, E, D w kategoriach Senior oraz Turniej Open Dorośli 19+

opublikowano: 2022.05.12

W imieniu organizatora: Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz Szkoły Tańca Bellcanto
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Klas C, B, A, Puchar Klas F, E, D w kategoriach Senior oraz Turniej Open Dorośli 19+.
 
Termin i miejsce:
22 maja 2022 (niedziela),
Hala Cityzen, Poznań, Droga Dębińska 8
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
https://baza.taniec.pl/turniej.php?nr=5233

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.05.15

XLII Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2022”
Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT

opublikowano: 2022.04.26

W imieniu organizatora: Szkoły Tańca Jawor oraz Gminy Suchy Las
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na XLII Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2022” Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT.
 
Termin i miejsce:
14 maja 2022 (sobota),
Hala Sportowa GOS w Suchym Lesie ul. Szkolna 20
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
http://www.turniej-wiosna.taniecjawor.pl

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.05.01

Turniej Tańca Towarzyskiego „Wielkopolan Cup 2022”

opublikowano: 2022.04.19

W imieniu organizatora: Szkoły Tańca Bellcanto oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Baranowie
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na Turniej Tańca Towarzyskiego „Wielkopolan Cup 2022”.
 
Termin i miejsce:
1 maja 2022 (niedziela),
Hala Sportowa OSiR ul. Wypoczynkowa
Baranowo k⁄Poznania.
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
https://baza.taniec.pl/turniej.php?nr=5248

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT

opublikowano: 2022.03.25

Uchwała Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT nr 35/2022 z dnia 24.03.2022r.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT w dniu 27.04.2022 r.
Senior Dance Studio, ul. Dojazd 30 w Poznaniu.
Pierwszy termin: godz.: 17:00.
Drugi termin: godz. 17:30.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Wielkopolskiego PTT

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 8. Zatwierdzenie porządku obrad.
 9. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Okręgu.
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu.
 11. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Przyjęcie sprawozdań przez głosowanie:
  • merytorycznego Zarządu
  • finansowego Zarządu
  • Okręgowej Komisji Rewizyjnej
  • Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
 15. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2022 rok.
 16. Dyskusja nad preliminarzem budżetowym na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza na 2022 rok.
 18. Wolne głosy i wnioski
 19. Zakończenie Walnego Zebrania

Materiały sprawozdawcze będą dostępne na stronie Uchwały i dokumenty OW PTT najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego PTT.


Przeniesiono do archiwum 2022.04.26

Szkolenia Kadry Okręgu Wielkopolskiego z zakresu tańców standardowych.

opublikowano: 2022.04.07

Szanowni członkowie Kadry Okręgu Wielkopolskiego,
Szanowni Trenerzy,

serdecznie zapraszamy na szkolenie dla członków Kadry Okręgu Wielkopolskiego z zakresu tańców standardowych z państwem Anną i Lechem Romankiewicz.
Zajęcia dla kadry odbędą się w dwóch grupach.
 

Termin i miejsce szkolenia:
20 kwietnia 2022 (środa)
Senior Dance Studio
ul. Dojazd 30, Poznań

Grupa 1 (tancerze klas H-D)
1700÷1830
Grupa 2 (tancerze klas C-S)
1845÷2015

Rejestracja uczestników - Trener klubowy

Zgłoszenia par na szkolenie prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: Łukasza Garwackiego w nieprzekraczalnym terminie 15.04.2022. W zgłoszeniu proszę podać imiona i nazwiska tancerzy oraz grupę (1 lub 2).

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.04.19

opublikowano: 2022.04.13


Przeniesiono do archiwum 2022.04.01

Komunikat

opublikowano: 2022.03.11

Apel do polskiego środowiska sportowego (pismo skierowane do Polskiego Komitetu Olimpijskiego z dnia 2022.03.10)
 
Szanowni Państwo, Prezesi polskich związków sportowych i klubów sportowych,
 
mija drugi tydzień bohaterskiej walki Ukrainy …

pełna treść apelu dostępna pod tym linkiem


Komunikat

opublikowano: 2022.03.08

Szanownie Państwo!
 
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego uprzejmie przypomina o konieczności opłacenia składek członkowskich do końca marca 2022r. (Zgodnie z obowiązującym statutem PTT i uchwałą ZG PTT nr 143/2017 z 1.09.2017r.) Obowiązek powyższy dotyczy jednakowo członków zwyczajnych jaki i wspierających. W przypadku niedopełnienia ww. ZOW PTT będzie zmuszony podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Za statutem PTT:

Artykuł 7. [USTANIE CZŁONKOSTWA]
1. Członkostwo ustaje w przypadku:

2) wykluczenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu PTT, z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia wymagalności;

Z tanecznym pozdrowieniem
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.03.31

Turniej Tańca Towarzyskiego „Wielkopolan Cup 2022”

opublikowano: 2022.03.15

W imieniu organizatora: Szkoły Tańca Bellcanto oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeźmierowie
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na Turniej Tańca Towarzyskiego „Wielkopolan Cup 2022”.
 
Termin i miejsce:
26 marca 2022 (sobota),
Hala Sportowa OSiR ul. Kościelna 48
Przeźmierowo k⁄Poznania.
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
https://baza.taniec.pl/turniej.php?nr=5196

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.03.25

światełko

Panu Krzysztofowi Czaplińskiemu
trenerowi Klubu Belcanto, byłemu prezesowi OW PTT, drogiemu koledze
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca

składa
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „W sercu Wielkopolski”
turniej OPEN

opublikowano: 2022.02.23

W imieniu organizatora: Szkoły Tańca Poezja
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „W sercu Wielkopolski”
 
Termin i miejsce:
19 marca 2022 (sobota),
Sala Sportowa
Kościan ul. Wielichowska 43a
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
https://baza.taniec.pl/turniej.php?nr=5088

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.03.07

Turniej Tańca Towarzyskiego „Wielkopolan Cup 2022”

opublikowano: 2022.02.22

W imieniu organizatora: Szkoły Tańca Bellcanto oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeźmierowie
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na pierwszy w tym roku Turniej Tańca Towarzyskiego w Naszym Okręgu.
 
Termin i miejsce:
6 marca 2022 (niedziela),
Hala Sportowa OSiR ul. Kościelna 48
Przeźmierowo k⁄Poznania.
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
https://baza.taniec.pl/turniej.php?nr=5185

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.02.17

Szkolenia Kadry Okręgu Wielkopolskiego z zakresu tańców latynoamerykańskich.

opublikowano: 2022.01.10, uzupełniono 2022.01.24

Szanowni członkowie Kadry Okręgu Wielkopolskiego,
Szanowni Trenerzy,

serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich z mistrzowską parą Natalią Piecewicz i Andrzejem Suchockim.
Zajęcia dla kadry odbędą się z podziałem na dwie grupy:
Grupa I: pary do klasy D* ,
Grupa II: pary od klasy C*.
* Pary reprezentujące kategorie „senior” mogą zmienić grupę szkoleniową.
 
Termin i miejsce szkolenia:
13 lutego 2022 (niedziela),
Grupa I: godz. 1030÷1200,
Grupa II: godz. 1430÷1600,
Senior Dance Studio, ul. Dojazd 30, Poznań.
 
Rejestracji uczestników może dokonać tylko Trener klubowy
 
Zgłoszenia par na szkolenie grupowe i lekcje indywidualne prosimy przesłać e‑mailem na adres Marii Sielickiej‑Różyńskiej
w nieprzekraczalnym terminie do 4.02.2022r.
 
Tancerze muszą mieć uregulowaną składkę członkowską oraz opłatę za wpis do rejestru zawodników na rok 2022.
 
Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość zarezerwowania indywidualnych lekcji.
Koszt lekcji wynosi: 170,‑ zł (za 45 min.) + 20,‑ zł za salę.
 

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.02.07

Szkolenia Kadry Okręgu Wielkopolskiego z zakresu tańców standardowych.

opublikowano: 2022.01.10, uzupełniono 2022.01.24

Szanowni członkowie Kadry Okręgu Wielkopolskiego,
Szanowni Trenerzy,

serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu tańców standardowych z mistrzowską parą Dorotą i Sergiu Rusu.
Zajęcia dla kadry odbędą się w jednej grupie.
 
Termin i miejsce szkolenia:
6 lutego 2022 (niedziela), godz. 1100÷1230 i 1245÷1415,
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolsztynie (wejście na halę od ulicy Powstańców Wielkopolskich).
 
Rejestracji uczestników może dokonać tylko Trener klubowy
 
Zgłoszenia par na szkolenie prosimy przesłać e‑mailem na adres Łukasza Garwackiego
w nieprzekraczalnym terminie do 2.02.2022r.
 
Tancerze muszą mieć uregulowaną składkę członkowską oraz opłatę za wpis do rejestru zawodników na rok 2022.
 
Informacje dodatkowe:
Istnieje możliwość zarezerwowania indywidualnych lekcji.
Rezerwacja i informacje dotyczące lekcji prywatnych można uzyskać u Rafała Skrzypka.
 

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Przeniesiono do archiwum 2022.01.21

Zasady ubiegania sie o pomoc przy organizacji turniejów tańca towarzyskiego.

opublikowano: 2022.01.10

Szanowni członkowie wspierający Okręgu Wielkopolskiego PTT

Mając na uwadze ujednolicenie zasad przyjmowania wniosków o wsparcie przy organizacji turniejów, oraz możliwość ujęcia wydatków z tym związanych w preliminarzu budżetowym, Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT uchwałą nr 1⁄2022 z 7.01.2022 przyjął „Zasady ubiegania się o udzielenie pomocy organizatorom turniejów tańca towarzyskiego przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT”.

W myśl powyższych złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego musi nastąpić do 20 stycznia br. Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze złożenie wniosków które umożliwi zarządowi rozpatrzenie ich i ujęcie stosownych środków w preliminarzu na 2022r.

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


opublikowano: 2022.01.04

upominek dla prezesa

Dzisiaj Pan Jerzy Helle, Prezes Honorowy Okręgu Wielkopolskiego PTT, członek honorowy PTT, wspaniały nauczyciel tańca, wieloletni sędzia obchodzi 94 urodziny. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego w imieniu środowiska tanecznego Wielkopolski złożył Panu Jerzemu najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu i tanecznej kondycji.