Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Kontakt

Formularz kontaktowy:

Prosimy z poniższej listy wybrać adresata wiadomości:

Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

NIP:6761596104
Nr konta:08 1020 4027 0000 1102 0031 0540
 
Administrator okręgowy Centralnej Bazy Danych PTT
Zbigniew Witkowiak
Adres do korespondencji:
ul. Dworcowa 5 ⁄ 36
62‑510 Konin
tel.:
 
Wszystkie wnioski i dokumenty które mają znaleźć odzwierciedlenie we wpisach w CBD prosimy dostarczyć do wtorku (każdego tygodnia) do godziny 1200. Niedotrzymanie terminu dostarczenia dokumentów spowoduje przesunięcie sprawy o kolejny tydzień.
Kontakt telefoniczny w sprawach wpisów w CBD będzie możliwy również we wtorki w godzinach 1200 ÷ 1300.
(W przypadkach losowych lub spowodowanych dniem wolnym sprawy zostaną załatwione niezwłocznie w dniach kolejnych).