Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Władze Okręgu Wielkopolskiego PTT

W wyniku wyborów w Okręgu Wielkopolskiego PTT w dniu 17.06.2021
ukonstytuowały się składy następującyh władz okręgu:
 
Zarząd (uchwała 59⁄2021 z 17.06.2021 ze zmianą 10.03.2022):

Prezes
Joanna Ziomek
Wiceprezes
Roman Wojdowski
Skarbnik
Barbara Jawor
Sekretarz
Patryk Nowak
Członkowie zarządu:
Łukasz Garwacki
Kinga Grzybowska‑Daniel
Aldona Mikołajczak
Maria Sielicka‑Różyńska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
Andrzej Roszak
Wiceprzewodniczący
Łukasz Tonder
Sekretarz
Miłosz Winkler
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Magdalena Bajon

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca
Karolina Skrobańska
Wiceprzewodniczący
Adam Kashyna
Sekretarz
Anna Jaszczak
Członkowie Sądu Koleżeńskiego:
Daria Seydlewicz
Edyta Wojdowska

Delegaci na Walny Zjazd PTT:

Łukasz Garwacki
Patryk Nowak
Zbigniew Witkowiak
Roman Wojdowski
Joanna Ziomek

Poprzednie kadencje władz okręgu: