Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Wielkopolski : Władze Okręgu Wielkopolskiego PTT
nagłówek

Władze Okręgu Wielkopolskiego PTT

W wyniku wyborów Okręgu Wielkopolskiego PTT w dniu 9.02.2017 (uchwała nr 10⁄2017) ze zmianą w dniu 3.07.2020 (uchwała nr 45⁄2020) ukonstytuował się
Skład Zarządu:

Prezes
Joanna Ziomek+48601644242
Wiceprezes
Rafał Skrzypek+48504157313
Wiceprezes
Roman Wojdowski+48694923373
Skarbnik
Barbara Jawor+48668010510
Sekretarz
Zbigniew Witkowiak+48603136023
Członkowie zarządu
Łukasz Bartecki+48792987232
Łukasz Garwacki+48668270603
Maria Sielicka-Różyńska+48607609348

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
Andrzej Roszak+48602102074
Wiceprzewodniczący
Marcin Kaczmarek+48723062705
Sekretarz
Mateusz Bartkowiak+48508303727
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Kamil Michalski+48601985095
Miłosz Winkler+48731863190

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca
Kinga Grzybowska-Daniel+48500029327
Wiceprzewodniczący
Szymon Kiełbasiewicz
Sekretarz
Adrianna Wanot+48505334740
Członkowie Sądu Koleżeńskiego
Paweł Bienert+48608404517
Łukasz Tonder+48698883710

Delegaci:

Magdalena Mocek
Rafał Skrzypek
Zbigniew Witkowiak
Joanna Ziomek
Waldemar Ziomek
Okręg Wielkopolski     Polskie Towarzystwo Taneczne