Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Władze Okręgu Wielkopolskiego PTT 2013‑2017

W okresie 8.02.2013 ÷ 9.02.2017 władze Okręgu Wielkopolskiego PTT funkcjonowały w następujących składach:
Zarząd:

Prezes
Grzegorz Kałmuczak
V-ce Prezes
Krzysztof Czapliński
V-ce Prezes
Aleksandra Jelińska
Sekretarz
Krzysztof Janczewski
Skarbnik
Barbara Jawor
Członkowie
Waldemar Ziomek
Maria Sielicka
Wojciech Barczyński
Dominika Lemańczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
Andrzej Roszak
V-ce przewodniczący
Szymon Kiełbasiewicz
Członkowie
Jan Daniel
Wanda Lemańczyk
Barbara Roszak

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca
Anna Sosińska
V-ce przewodnicząca
Katarzyna Nawrocka
Członkowie
Bogusław Zięta

Delegaci:

Grzegorz Kałmuczak
Waldemar Ziomek
Barbara Jawor
Wanda Lemańczyk
Dominika Lemańczyk
Andrzej Roszak