Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Władze Okręgu Wielkopolskiego PTT 2017‑2021

W okresie 9.02.2017 ÷ 17.06.2021 władze Okręgu Wielkopolskiego PTT funkcjonowały w następujących składach:
Zarząd:

Prezes
Joanna Ziomek
Wiceprezes
Mateusz Mocek(do 5.06.2020r.)
Wiceprezes
Rafał Skrzypek
Wiceprezes
Roman Wojdowski
Skarbnik
Barbara Jawor
Sekretarz
Zbigniew Witkowiak
Członkowie zarządu
Łukasz Bartecki
Łukasz Garwacki
Maria Sielicka-Różyńska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
Andrzej Roszak
Wiceprzewodniczący
Marcin Kaczmarek
Sekretarz
Mateusz Bartkowiak
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Kamil Michalski
Miłosz Winkler

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca
Kinga Grzybowska-Daniel
Wiceprzewodniczący
Szymon Kiełbasiewicz
Joanna Halczak
Sekretarz
Adrianna Wanot
Członkowie Sądu Koleżeńskiego
Paweł Bienert
Łukasz Tonder

Delegaci:

Magdalena Mocek
Mateusz Mocek
Rafał Skrzypek
Zbigniew Witkowiak
Joanna Ziomek
Waldemar Ziomek