Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Uchwały i dokumenty Okregu Wielkopolskiego PTT

Uchwały Zarządu OW PTT 2024 rok
 


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT - 24.04.2024r.
Sprawozdanie z działalności ZOW PTT za rok 2023
Sprawozdanie finansowe ZOW PTT za rok 2023
Uchwała Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2023
Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za okres 2023.05.07÷2024.03.25
Preliminarz budżetowy na rok 2024


Uchwały Zarządu OW PTT 2023 rok
 


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT - 6.05.2023r.
Uchwały WZS 2023.05.06
Sprawozdanie z działalności ZOW PTT za rok 2022
Sprawozdanie finansowe ZOW PTT za rok 2022
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2022
Uchwała Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2022
Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za okres 2022.04.27÷2023.05.06
Preliminarz budżetowy na rok 2023


Uchwały Zarządu OW PTT 2022 rok
 


Regulamin Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT (pdf)
zawiera również wniosek (zgodę) na powołanie do kadry okręgu. (Format A4 plik bez możliwości edycji danych wniosek można przy wydruku pomniejszyć do A5)
Wniosek (zgoda) na powołanie do Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT (doc)
(Format A4 wniosek można przy wydruku pomniejszyć do A5, plik z możliwością edycji danych)


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT - 27.04.2022r.
Uchwały WZS 2022.04.27
Sprawozdanie z działalności ZOW PTT za rok 2021
Sprawozdanie finansowe ZOW PTT za rok 2021
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2021
Uchwała Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2021
Preliminarz budżetowy na rok 2022


Zasady ubiegania się o udzielenie pomocy organizatorom turniejów tańca towarzyskiego przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Uchwały Zarządu OW PTT 2021 rok
 


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego PTT - 17.06.2021r.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków WZSW OW PTT - 2021.06.17
Protokół Komisji Mandatowej WZSW OW PTT - 2021.06.17
Sprawozdanie z działalności ZOW PTT za rok 2020
Sprawozdanie finansowe ZOW PTT za rok 2020
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2020
Uchwała Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2020
Preliminarz budżetowy na rok 2021


Regulamin Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT (pdf)
zawiera również wniosek (zgodę) na powołanie do kadry okręgu. (Format A4 plik bez możliwości edycji danych wniosek można przy wydruku pomniejszyć do A5)
Wniosek (zgoda) na powołanie do Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT (doc)
(Format A4 wniosek można przy wydruku pomniejszyć do A5, plik z możliwością edycji danych)


Uchwały Zarządu OW PTT 2020 rok
 


Regulamin Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT (pdf)
zawiera również wniosek (zgodę) na powołanie do kadry okręgu. (Format A4 plik bez możliwości edycji danych wniosek można przy wydruku pomniejszyć do A5)
Wniosek (zgoda) na powołanie do Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT (doc)
(Format A4 wniosek można przy wydruku pomniejszyć do A5, plik z możliwością edycji danych)


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT - 24.06.2020r.
Uchwały WZS OW PTT - 2020.06.24
Sprawozdanie z działalności ZOW PTT za rok 2019
Sprawozdanie finansowe ZOW PTT za rok 2019
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2019
Uchwała Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2019
Preliminarz budżetowy na rok 2020


Uchwały Zarządu OW PTT 2019 rok
 


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT - 21.05.2019r.
Uchwały WZS OW PTT - 2019.05.21 str. 1 str. 2
Sprawozdanie z działalności ZOW PTT za rok 2018
Sprawozdanie finansowe ZOW PTT za rok 2018
Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2018
Uchwała Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2018
Preliminarz budżetowy na rok 2019


Uchwały Zarządu OW PTT 2018 rok
 


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT z 20.04.2018r.
Uchwały WZS OW PTT - 2018.04.20
Sprawozdanie z działalności ZOW PTT za rok 2017
Sprawozdanie finansowe ZOW PTT za rok 2017
Sprawozdanie i uchwała Okręgowej Komisji Rewizyjnej dotycząca kontroli działalności ZOW w roku 2017
Preliminarz budżetowy na rok 2018


Uchwały Zarządu OW PTT 2017 rok (od 2017.02.09)
 


Regulamin przyznawania „Nagrody im. Stanisława Jawora za szczególne osiągnięcia dla par Okręgu Wielkopolskiego PTT” (pdf)
zawiera również wniosek o przyznanie nagrody. (Format A4 plik bez możliwości edycji danych)
Wniosek wniosek o przyznanie nagrody im. St. Jawora (doc)
(Format A4, plik z możliwością edycji danych)


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego PTT z 9.02.2017r

Protokół z ukonstytuowania się Sądu Koleżeńskiego Okręgu wielkopolskiego PTT z 9.02.2017r.
Protokół z ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej Okręgu wielkopolskiego PTT z 9.02.2017r.
Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 2017 i Ordynacja wyborcza
Sprawozdanie Prezesa OWPTT za okres 02.2013-02.2017
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Lista osób uprawnionych Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręg Wielkopolski PTT Poznań, 9 lutego 2017r.


Uchwały Zarządu OW PTT 2017 rok (do 2017.01.31)
 
Uchwały Zarządu OW PTT 2016 rok
 


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT z 27.04.2016r.
Sprawozdanie Prezesa OW
Sprawozdanie finansowe za rok 2015
Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Wielkopolskiego dnia 27.04.2016r.


Uchwały Zarządu OW PTT 2015 rok
 
Uchwały Zarządu OW PTT 2014 rok
 
Uchwały Prezydium Zarządu OW PTT 2014 rok
 
Uchwały Zarządu OW PTT 2013 rok
 
Uchwały Prezydium Zarządu OW PTT 2013 rok