Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Sędziowie okręgowi Okręgu Wielkopolskiego PTT

Załacznik do uchwały Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT nr 10 ⁄ 2024 z 2024.01.29

Warunki, które powinien spełnić kandydat na Sędziego Okręgowego:

 1. złożyć podanie do Zarządu OW o przyjęcie w poczet Sędziów Okręgowych;
 2. posiadać członkostwo zwyczajne PTT;
 3. ukończyć 20 lat;
 4. posiadać minimum średnie wykształcenie (dołączenie dokumentu potwierdzającego);
 5. złożyć krótki opis pracy zawodowej związanej z tańcem, osiągnięć w karierze tanecznej;
 6. posiadać minimum klasę B (dołączyć skan książeczki członka PTT); *
 7. przesłać kopię dokumentów (pkt. 1, 4, 5, 6) mailem na adres sekretarza Zarządu Okręgu Patryka Nowaka.

Warunki, które należy spełnić by zostać wpisanym na listę Sędziów Okręgowych PTT:

 1. odbyć szkolenie dla kandydatów na Sędziów Okręgowych w wymiarze 8 x 45min;
 2. zdać egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Okręgu Wielkopoolskiego PTT;
 3. wnieść roczną opłatę licencyjną w kwocie 150 zł na konto OW PTT;
 4. po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu niezbędne jest odbycie stażu na dwóch turniejach.

* niewymagana jest klasa B dla kandydatów o długim, powyżej 10 lat stażu, w tańcu i nauczaniu w różnych stylach tanecznych.