Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Wielkopolski

 

Aktualności

Otwarte Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT 2024
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Baranów

opublikowano: 2024.04.12

W imieniu organizatora: Baranowskiego Studia Tańca
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na
Otwarte Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT 2024
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Baranów
.
 
Termin i miejsce:
11 maja 2024 (sobota),
Hala Szkoły Podstawowej
ul. Orlika 2
Baranów k ⁄ Kępna
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
http://baranow.pttpoznan.pl

Pozdrawiamy i zapraszamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Komunikat

opublikowano: 2024.04.04

Szanownie Państwo,
 
uprzejmie informuję, że ZG PTT podjął uchwałę nr 31/2024 o następującej treści:
 
ZG PTT postanawia zaktualizować składki PTT na rok 2024 o pozycje:
Wydanie pierwszego ID - bezpłatnie
Wydanie drugiego ID – 20 zł
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT

opublikowano: 2024.03.29; zaktualizowano 2024.04.13

Uchwała Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PTT nr 32/2024 z dnia 26.03.2024r.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wielkopolskiego PTT w dniu 24.04.2024 r.,
które odbędzie się w Szkole Tańca „Jawor”, pod adresem: Poznań. Aleja Wielkopolska 33/1.
Pierwszy termin: godz.: 15:30.
Drugi termin: godz. 16:00.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Wielkopolskiego PTT

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 8. Zatwierdzenie porządku obrad.
 9. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Okręgu.
 10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu.
 11. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Przyjęcie sprawozdań przez głosowanie:
  1. merytorycznego Zarządu
  2. finansowego Zarządu
  3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
  4. Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
 15. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2024 rok.
 16. Dyskusja nad preliminarzem budżetowym na 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza na 2024 rok.
 18. Wolne głosy i wnioski
 19. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego PTT.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne na stronie Uchwały i dokumenty OW PTT najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczego.


XLIV Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2024”

opublikowano: 2024.02.18

W imieniu organizatora: Szkoły Tańca Jawor
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego serdecznie zaprasza na XLIV Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2024”.
 
Termin i miejsce:
6 kwietnia 2024 (sobota),
Hala Sportowa GOS w Suchym Lesie ul. Szkolna 20
 
Szczegółowe informacje i rejestracja pod adresem:
https://turniej-wiosna.taniecjawor.pl

Pozdrawiamy,
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Podwójne szkolenia z tańców latynoamerykańskich dla wszystkich tancerzy z Okręgu Wielkopolskiego oraz członków Kadry Okręgu Wielkopolskiego

opublikowano: 2024.03.06

Szanowni Trenerzy,
Szanowni Tancerze

serdecznie zapraszamy na podwójne szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich dla wszystkich tancerzy z Okręgu Wielkopolskiego oraz szkolenie dla członków Kadry Okręgu Wielkopolskiego, które poprowadzi Natalia Piecewicz i Andrzej Suchocki.
 
Zajęcia odbędą się w dwóch miejscach
 
Termin i miejsce szkolenia:
7 kwietnia 2024 (niedziela),
 
Szkolenie dla wszystkich tancerzy
Katolicka Szkoła Podstawowa nr 6 w Luboniu,
plac Bojanowskiego 7a, Luboń
.
Blok 1 - BASIC (do klasy D włącznie) w godzinach: 1000 ÷ 1130
Blok 2 - OPEN (dla klas C‑S) w godzinach: 1145 ÷ 1315.
 
Szkolenie dla członków Kadry Okręgu Wielkopolskiego
Dance Imperium ul. Kordeckiego 12, Poznań.
zajęcia w jednej grupie
część 1 w godzinach: 1430 ÷ 1530
część 2 w godzinach: 1545 ÷ 1700.
 
Rejestracji uczestników dokonuje tylko i wyłącznie trener klubowy w nieprzekraczalnym terminie do 2.04.2024. W zgłoszeniu prosimy podać imiona i nazwiska tancerzy, klub taneczny oraz którego szkolenia dotyczy zgłoszenie. Zgłoszenia par na szkolenie prosimy przesłać e-mailem lub przy pomocy formularza do Pani Marii Sielickiej‑Różyńskiej
 
Informacje dodatkowe:
Zapraszamy także do skorzystania z możliwość zarezerwowania jednej, indywidualnych lekcji z Natalią. Koszt: 190 zł za 45 min.
Lekcja indywidualna odbędzie się również w Dance Imperium. Para, która chce skorzystać z lekcji ma możliwość jej rezerwacji tylko przez trenera klubowego. Zapisy na lekcję prywatną do dnia 2.04.2024 godz. 2400 (decyduje kolejność zgłoszeń) wyłącznie e-mailem lub przy pomocy formularza do Pani Marii Sielickiej‑Różyńskiej

Pozdrawiamy i zapraszamy
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Komunikat

opublikowano: 2024.02.15

Szanownie Państwo!
 
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego uprzejmie przypomina o konieczności opłacenia składek członkowskich do końca marca 2024r. (Zgodnie z obowiązującym statutem PTT i uchwałą ZG PTT nr 143/2017 z 1.09.2017r.) Obowiązek powyższy dotyczy jednakowo członków zwyczajnych (w tym tancerzy) jaki i wspierających. W przypadku niedopełnienia ww. ZOW PTT będzie zmuszony podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Za statutem PTT:

Artykuł 7. [USTANIE CZŁONKOSTWA]
1. Członkostwo ustaje w przypadku:

2) wykluczenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu PTT, z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w terminie 3 miesięcy od dnia wymagalności;

Z tanecznym pozdrowieniem
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT


Komunikat: zmiany w przepisach STT PTT, premium, solo dance

opublikowano: 2024.02.02

Szanowni Państwo!
 

Zarząd Główny PTT w dniu 26.01.2024 podjął uchwały nr 6÷9⁄2024 zatwierdzającą zmiany dotyczące przepisów rywalizacji sportowej.
Stały dostęp do przepisów jest zapewniony na stronie Okręgu Wielkopolskiego PTT w menu pod pozycją: Przepisy STT PTT.


Komunikat

opublikowano: 2023.03.15

Szanownie Państwo!
Członkowie zwyczajni, Członkowie wspierający, Tancerze, Rodzice …
 
zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o uzupełnienie i zaktualizowanie danych kontaktowych, które są zawarte w CBD PTT.

Zgodnie z przepisami i klauzulą RODO macie Państwo prawo wglądu, żądania wprowadzenia poprawek i aktualizacji danych.
Błędne dane kontaktowe, a w szczególności błędne adresy poczty elektronicznej uniemożliwiają Państwu wgląd w dane.
W przypadku małoletnich tancerzy w bazie danych powinny znajdować się dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego.

W sprawie aktualizacji danych proszę o kontakt e‑mailem lub poprzez formularz

Z tanecznym pozdrowieniem
Zbigniew Witkowiak
Administrator Okręgowy CBD PTT


Szkolenia tancerzy Okręgu Wielkopolskirgo PTT zakresu tańców standardowych - 20 stycznia 2024

opublikowano: 2024.02.02

W dniu 20 stycznia 2024 odbyło się szkolenie z zakresu tańców standardowych dla tancerzy należących do Okręgu Wielkopolskiego PTT, które poprowadzili: Agnieszka Ośródka i Krzysztof Myka.

więcej »


Szkolenia Kadry Okręgu Wielkopolskirgo PTT zakresu tańców latynoamerykańskich - 7 stycznia 2023

opublikowano: 2024.02.02

W dniu 7 stycznia 2023 odbyło się szkolenie z zakresu tańców latynoamerykańskich dla tancerzy należących do Kadry Okręgu Wielkopolskiego PTT z Andrzejem Suchockim.

więcej »


Mapa szkół tańca prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży

opublikowano: 2022.07.12 zaktualizowano 2023.03.31

Szanowni Państwo!
 

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTT z wielką przyjemnością udostępnia mapę szkół tańca, działających w Okręgu Wielkopolskim PTT, prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Pozwalamy sobie zarekomendować Państwu zajęcia prowadzone przez ujęte na mapie placówki.
 
Mając świadomość jak wszechstronny i pozytywny wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży ma taniec, zachęcamy do przyjrzenia się ofercie umieszczonych na niniejszej mapie szkół tańca.
 
Link do udostępnionej mapy  »

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PTTArchiwum aktualności